YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the best answer to complete these following sentences.

  Câu hỏi:

  ______ she was very tired, she helped her brother with his homework.

  • A. Because
  • B. Whether
  • C. Although
  • D. So

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mặc dù cô ấy rất mệt, cô ấy giúp em trai mình làm bài tập về nhà.

  Chọn C --> Although (phù hợp về nghĩa) diễn tả sự nhượng bộ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6780

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF