YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  _______ the firemen arrived to help, we had already put out the fire.

  • A. Until
  • B. No sooner
  • C. By the time
  • D. After

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trước khi những người lính cứu hỏa đến giúp đỡ, chúng tôi đã dập tắt được ngọn lửa.

  Chọn C --> By the time, liên từ chỉ thời gian.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6796

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF