AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Today/ there/ 7 million/ city/ 18 million/ area/ around/ it

  • A. Today there are about 7 million people who are in the city and is in the area around.
  • B. Today there are about 7 million people live in the city and 18 millions in the area around it.
  • C. Today there are about 7 million people in the city and 18 million in the area around it.
  • D. Today there are about 7 million in city and I S million in area around it.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>