AMBIENT
 • Choose the best answer

  Câu hỏi:

  New York/ founded/ 1624/ the Dutch/ called/ New Amsterdam

  • A. New York was founded in 1624 by the Dutch, which is called New Amsterdam.
  • B. New York was founded in 1624 by the Dutch, who called it New Amsterdam.
  • C. New York, founded in 1624 by the Dutch, who called it New Amsterdam.
  • D. New York, which was founded in 1624 by the Dutch, called New Amsterdam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>