AMBIENT
 • Câu hỏi:

  many immigrants/ the US/ stayed/ New York/ giving/ city/ variety of cultures/ it has/ today

  • A. Many immigrants to the US stayed in New York, giving the city the variety of cultures it has today.
  • B. Many immigrants to the US stayed in New York, which giving the city the variety of cultures it has today.
  • C. Many immigrants to the US stayed in New York for giving the city the variety of cultures it has today.
  • D. Many immigrants in the US stayed at New York, giving it the variety of cultures it has today.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>