YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  many immigrants/ the US/ stayed/ New York/ giving/ city/ variety of cultures/ it has/ today

  • A. Many immigrants to the US stayed in New York, giving the city the variety of cultures it has today.
  • B. Many immigrants to the US stayed in New York, which giving the city the variety of cultures it has today.
  • C. Many immigrants to the US stayed in New York for giving the city the variety of cultures it has today.
  • D. Many immigrants in the US stayed at New York, giving it the variety of cultures it has today.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4987

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF