ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  many immigrants/ the US/ stayed/ New York/ giving/ city/ variety of cultures/ it has/ today

  • A. Many immigrants to the US stayed in New York, giving the city the variety of cultures it has today.
  • B. Many immigrants to the US stayed in New York, which giving the city the variety of cultures it has today.
  • C. Many immigrants to the US stayed in New York for giving the city the variety of cultures it has today.
  • D. Many immigrants in the US stayed at New York, giving it the variety of cultures it has today.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4987

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON