AMBIENT
 • Câu hỏi:

  1898/ several towns/ combined/ make/ Greater New York City/ became/ second/ largest/ world.

  • A. In 1898 several towns were combined to make Greater New York City, that became the second largest city in the world.
  • B. Since 1898 several towns were combined to make Greater New York City, the second largest city in the world.
  • C. In 1898 several towns were combined to make Greater New York City become the second largest city in the world.
  • D. In 1898 several towns were combined to make Greater New York City, which became the second largest city in the world.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA