YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính %mMg trong 1 mol MgSO4

  • A. 80%
  • B. 30%
  • C. 50%
  • D. 20%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\% {m_{Mg}} = \frac{{{m_{Mg}}}}{{{m_{MgS{O_4}}}}}.100\%  = \frac{{24}}{{24 + 32 + 16.4}}.100\%  = 20\% \)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 115961

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON