YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thành phần phần trăm của oxy trong hợp chất SO2 là:

  • A. 20%
  • B. 30%
  • C. 40%
  • D. 50%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thành phần phần trăm về khối lượng của Oxi trong hợp chất SO2 là:

  \(\% O = \frac{{16 \times 2}}{{32 + 16 \times 2}}.100 = 50\%\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12415

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA