• Câu hỏi:

  Thành phần phần trăm của oxy trong hợp chất SO2 là:

  • A. 20%
  • B. 30%
  • C. 40%
  • D. 50%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thành phần phần trăm về khối lượng của Oxi trong hợp chất SO2 là:

  \(\% O = \frac{{16 \times 2}}{{32 + 16 \times 2}}.100 = 50\%\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC