YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho các chất : FeS, FeS2 , FeO, Fe2O3 . Chất có hàm lượng sắt lớn nhất là :

  • A. FeS
  • B. FeS2
  • C. FeO
  • D. Fe2O3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hàm lượng Fe trong FeO là lớn nhất:

  \(\% Fe = \frac{{56}}{{56 + 16}}.100 = 77,78\%\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF