YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho các chất Cu2S, CuS, CuO, Cu2O. Hai chất có khối lượng phần trăm Cu bằng nhau là:

  • A. Cu2S và Cu2O
  • B. CuS và CuO
  • C. CuS và Cu2O
  • D. Cu2S và CuO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thành phần phần trăm về khối lượng của đồng là:

  \(\begin{array}{l} \% C{u_{(C{u_2}S)}} = \frac{{2 \times 64}}{{2 \times 64 + 32}}.100 = 80\% \\ \% C{u_{(CuO)}} = \frac{{64}}{{64 + 16}}.100 = 80\% \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 12411

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON