YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có điểm nào chung cho các lượng chất sau: 9,8 g H2SO4; 4g NaOH; 8g CuO

  • A. Đều là đơn chất
  • B. Đều có cùng số mol
  • C. Đều  có cùng số nguyên tử lưu huỳnh
  • D. Đều có cùng số nguyên tử hidro

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số mol các chất lần lượt là: 

  \({n_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{m}{M} = \frac{{9,8}}{{98}} = 0,1(mol)\)

  \({n_{NaOH}} = \frac{4}{{40}} = 0,1(mol)\)

  \({n_{CuO}} = \frac{m}{M} = \frac{8}{{80}} = 0,1(mol)\)

   

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA