YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Có điểm nào chung cho các lượng chất sau: 9,8 g H2SO4; 4g NaOH; 8g CuO

  • A. Đều là đơn chất
  • B. Đều có cùng số mol
  • C. Đều  có cùng số nguyên tử lưu huỳnh
  • D. Đều có cùng số nguyên tử hidro

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số mol các chất lần lượt là: 

  \({n_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{m}{M} = \frac{{9,8}}{{98}} = 0,1(mol)\)

  \({n_{NaOH}} = \frac{4}{{40}} = 0,1(mol)\)

  \({n_{CuO}} = \frac{m}{M} = \frac{8}{{80}} = 0,1(mol)\)

   

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON