YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 2,7 g nhôm tác dụng với 6,4 g O2 . Hỏi sau phản ứng thu được những chất nào, biết rằng hóa trị cao nhất của nhôm trong hợp chất là III

  • A. Al2O3
  • B. Al
  • C. O2
  • D. Al2O3 và O2 dư

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  4Al + 3O2 → 2Al2O3

  nAl = 0,1 mol 

  nO2 = 0,2 mol

  Theo phương trình phản ứng: nO2 = 0,075 mol

  Vậy sau khi phản ứng kết thúc sẽ thu được Al2O3 và O2 dư.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 115957

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON