AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số mol của 16 g CuSO4 là:

  • A. 0,05 mol
  • B. 0,1 mol
  • C. 0,2 mol
  • D. 0,5 mol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số mol của Cu2SO4 là:

  \({n_{CuS{O_4}}} = \frac{m}{M} = \frac{{16}}{{64 + 32 + 16 \times 4}} = 0,1(mol)\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>