YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Số mol của 16 g CuSO4 là:

  • A. 0,05 mol
  • B. 0,1 mol
  • C. 0,2 mol
  • D. 0,5 mol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số mol của Cu2SO4 là:

  \({n_{CuS{O_4}}} = \frac{m}{M} = \frac{{16}}{{64 + 32 + 16 \times 4}} = 0,1(mol)\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 12413

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON