• Câu hỏi:

  Thể tích ở (đktc) của 1,5 mol khí CO2 là:

  • A. 33,6 lit
  • B. 22,4 lit
  • C. 11,2 lit
  • D. 4,48 lit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thể tích của 1,5 mol khí CO2 là: \({V_{C{O_2}}} = n.22,4 = 1,5 \times 22,4 = 33,6(lit)\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC