YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khí X có tỷ khối so với không khí gần bằng 0,97; X là khí nào trong các chất sau:

  • A. CO
  • B. CO2
  • C. CH4
  • D. SO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \({d_{X/KK}} = \frac{{{M_X}}}{{{M_{KK}}}} = 0,97 \Rightarrow {M_X} = 29.0,97 \approx 28\)

  Vậy khí X là khí CO

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 12408

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON