YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khí X có tỷ khối so với không khí gần bằng 0,97; X là khí nào trong các chất sau:

  • A. CO
  • B. CO2
  • C. CH4
  • D. SO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \({d_{X/KK}} = \frac{{{M_X}}}{{{M_{KK}}}} = 0,97 \Rightarrow {M_X} = 29.0,97 \approx 28\)

  Vậy khí X là khí CO

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12408

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON