YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tình hữu nghị chỉ xảy ra: 

  • A. Các quốc gia trên thế giới
  • B. Các dân tộc trong 1 quốc gia
  • C. Mọi người 
  • D. A, B, C
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tình hữu nghị chỉ xảy ra giữa:

  + Các quốc gia trên thế giới

  + Các dân tộc trong 1 quốc gia

  + Mọi người 

  RANDOM

Mã câu hỏi: 9589

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1