YOMEDIA
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Hiện nay nước ta có quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước trên thế giới?

  • A. 185 nước.
  • B. 175 nước.
  • C. Hơn 175 nước.
  • D. Hơn 185 nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hiện nay nước ta có quan hệ ngoại giao với hơn 185 nước trên thế giới.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 135815

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF