RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dấu mốc đánh dấu ngành ngoại giao Việt Nam ra đời là?

  • A. 26/4/1945.
  • B. 28/5/1945.
  • C. 27/9/1945.
  • D. 28/8/1945.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dấu mốc đánh dấu ngành ngoại giao Việt Nam ra đời là ngày 28/8/1945.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 135814

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1