AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Tính hướng sáng dương của thân cành có ý nghĩa gì trong đời sống của cây

    Lời giải tham khảo:

    - Giúp cây hấp thụ đủ ánh sáng để quang hợp

    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>