AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân biệt hướng động dương và hướng động âm?

  Lời giải tham khảo:

  - Hướng động dương: Sinh trưởng của cơ quan thực vật hướng đến nguồn kích thích

  - Hướng động âm: Sinh trưởng của cơ quan thực vật tránh xa nguồn kích thích

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>