AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân biệt ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng?

  Lời giải tham khảo:

  - Phân biệt:

  +Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động trong đó các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cơ quan có tốc độ sinh trưởng khác nhau do tác động của các tác nhân kích thích không định hướng của ngoại cảnh.

  +Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào của cây.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>