AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Tại sao tin được truyền qua xinap chỉ theo một chiều, từ màng trước qua màng sau mà không  thể theo chiều ngược lại?

    Lời giải tham khảo:

    - Vì : chỉ màng trước mới có chất trung gian hóa học, chỉ màng sau mới có các thụ thể………

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA