YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Người ta tiến hành thí nghiệm về cảm ứng của cây non đối với điều kiện chiếu sáng khác nhau .

  a) Cây được chiếu sáng từ một phía.

  b) Cây mọc trong tối hoàn toàn..

  c) Cây được chiếu sáng từ mọi phía.

  Cho biết kết quả thí nghiệm? Phản ứng của thân cành đối với ánh sáng là kiểu hướng động nào?

  Lời giải tham khảo:

  a- Thân cây cong về phía có ánh sáng

  b- Thân cây vươn cao

  c- Cây phát triển bình thường về mọi phía

  - Là hướng sáng dương

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>