AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất cơ bản của từ trường là 

  • A. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó. 
  • B. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.
  • C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó. 
  • D. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>