AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng ? Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ trường đều thì 

  • A. lực từ tác dụng lên mọi phần của đoạn dây. 
  • B. lực từ chỉ tác dụng lên đoạn dây khi nó không song song với đường sức từ.
  • C. lực từ chỉ tác dụng vào trung điểm của đoạn dây. 
  • D. lực từ tác dụng lên đoạn dây có điểm đặt là trung điểm của đoạn dây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>