AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đoạn dây dẫn thẳng dài 10 cm được đặt trong từ trường đều 5T sao cho véctơ cảm ứng từ B có phương vuông góc với phương của dây. Tính lực từ tác dụng vào dây nếu cho dòng điện có cường độ 5A chạy qua. 

  • A. 2,5N.                 
  • B. 5,2N.  
  • C. 250N.                          
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>