AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một học sinh làm thí nghiệm bằng cách cho lần lượt cho các điện tích q, q\( + \Delta q\), q - \( \Delta q\), q \( - \frac{{\Delta q}}{2}\) bay cùng tốc độ, cùng hướng vào vùng không gian có từ trường đều. Lực Lorenxơ tác dụng vào các điện tích theo thứ tự trên có độ lớn lần lượt là f1 , f, f/2, f2. Tỉ số \(\frac{{{f_1}}}{{{f_2}}} = \) 

  • A. \(\frac{5}{6}\)
  • B. \(\frac{4}{3}\)
  • C. \(\frac{6}{5}\)
  • D. \(\frac{3}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>