AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình vẽ nào sau đây vẽ đúng chiều của đường sức từ xung quanh dây dẫn thẳng có dòng điện? 

  Chiều của đường sức từ xung quanh dây dẫn thẳng có dòng điện

  • A. Hình 4.                       
  • B. Hình 2.         
  • C. Hình 1.                
  • D. Hình 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA