AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đáp án nào sau đây là sai. Hệ số tự cảm của ống dây 

  • A. được tính bằng công thức L = 4π.10–7.NS/ℓ. 
  • B. càng lớn nếu số vòng dây trong ống dây càng nhiều.
  • C. có đơn vị là Henri (H).          
  • D. phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của ống dây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>