YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm tất cả các họ nghiệm của phương trình \(\cos x.\cos 5x = \cos 2x.cos4x.\)

  • A. \(x = k\pi ,k \in \mathbb{Z}\)
  • B. \(x = \frac{{k\pi }}{2},k \in \mathbb{Z}\)
  • C. \(x = \frac{{k\pi }}{3},k \in \mathbb{Z}\)
  • D. A, B, C đều sai. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}\cos x.\cos 5x = \cos 2x.cos4x\\ \Leftrightarrow \frac{1}{2}(\cos 6x + \cos 4x) = \frac{1}{2}(\cos 6x + \cos 2x)\\ \Leftrightarrow \cos 4x = \cos 2x \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}4x = 2x + k2\pi \\4x =  - 2x + k2\pi \end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = k\pi \\x = \frac{{k\pi }}{3}\end{array} \right. \Leftrightarrow x = \frac{{k\pi }}{3},k \in \mathbb{Z}.\end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6888

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON