YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giải phương tình \(\sqrt 3 \tan 3x - 3 = 0.\)

  • A. \(x = \frac{\pi }{9} + \frac{{k\pi }}{9},k \in \mathbb{Z}.\)
  • B. \(x = \frac{\pi }{9} + \frac{{k\pi }}{3},k \in \mathbb{Z}.\)
  • C. \(x = \frac{\pi }{3} + \frac{{k\pi }}{9},k \in \mathbb{Z}.\)
  • D. \(x = \frac{\pi }{3} + \frac{{k\pi }}{3},k \in \mathbb{Z}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\sqrt 3 \tan 3x - 3 = 0 \Leftrightarrow \tan 3x = \sqrt 3  \Leftrightarrow 3x = \frac{\pi }{3} + k\pi  \Leftrightarrow x = \frac{\pi }{9} + \frac{{k\pi }}{3},k \in \mathbb{Z}.\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6882

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON