YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giải phương tình \(\sqrt 3 \tan 3x - 3 = 0.\)

  • A. \(x = \frac{\pi }{9} + \frac{{k\pi }}{9},k \in \mathbb{Z}.\)
  • B. \(x = \frac{\pi }{9} + \frac{{k\pi }}{3},k \in \mathbb{Z}.\)
  • C. \(x = \frac{\pi }{3} + \frac{{k\pi }}{9},k \in \mathbb{Z}.\)
  • D. \(x = \frac{\pi }{3} + \frac{{k\pi }}{3},k \in \mathbb{Z}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\sqrt 3 \tan 3x - 3 = 0 \Leftrightarrow \tan 3x = \sqrt 3  \Leftrightarrow 3x = \frac{\pi }{3} + k\pi  \Leftrightarrow x = \frac{\pi }{9} + \frac{{k\pi }}{3},k \in \mathbb{Z}.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6882

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON