YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là đúng về nghiệm của phương trình \(2{\cos ^2}x - 3\cos x + 1 = 0.\)

  • A. Phương trình có một họ nghiệm.            
  • B. Phương trình có hai họ nghiệm. 
  • C. Phương trình có ba họ nghiệm 
  • D. Phương trình vô nghiệm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt \(t = \cos x,\) điều kiện \(\left| t \right| \le 1,\) phương trình trở thành:

  \(2{t^2} - 3t + 1 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}t = 1\\t = \frac{1}{2}\end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}{\mathop{\rm cosx}\nolimits}  = 1\\\cos x = \frac{1}{2}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = k2\pi \\x =  \pm \frac{\pi }{3} + k2\pi \end{array} \right.,k \in \mathbb{Z}.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6883

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON