YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là đúng về nghiệm của phương trình \(2{\cos ^2}x - 3\cos x + 1 = 0.\)

  • A. Phương trình có một họ nghiệm.            
  • B. Phương trình có hai họ nghiệm. 
  • C. Phương trình có ba họ nghiệm 
  • D. Phương trình vô nghiệm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt \(t = \cos x,\) điều kiện \(\left| t \right| \le 1,\) phương trình trở thành:

  \(2{t^2} - 3t + 1 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}t = 1\\t = \frac{1}{2}\end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}{\mathop{\rm cosx}\nolimits}  = 1\\\cos x = \frac{1}{2}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = k2\pi \\x =  \pm \frac{\pi }{3} + k2\pi \end{array} \right.,k \in \mathbb{Z}.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6883

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON