YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giải phương trình \(3\cos x + 4\sin x =  - 5.\)

  • A. \(x = \pi  + \alpha  + k2\pi ,k \in \mathbb{Z}\) với \(\cos \alpha  = \frac{3}{5}\)
  • B. \(x = \pi  + \alpha  + k2\pi ,k \in \mathbb{Z}\) với \(\sin \alpha  = \frac{3}{5}\)
  • C. \(x = \pi  - \alpha  + k2\pi ,k \in \mathbb{Z}\) với \(\cos \alpha  = \frac{3}{5}\)
  • D. \(x = \pi  - \alpha  + k2\pi ,k \in \mathbb{Z}\) với \(\sin \alpha  = \frac{3}{5}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(3\cos x + 4\sin x =  - 5 \Leftrightarrow \frac{3}{5}\cos x + \frac{4}{5}\sin x =  - 1\)

  Đặt \(\cos \alpha  = \frac{3}{5};\,\sin \alpha  = \frac{4}{5}\) ta có:

  \(\begin{array}{l}\cos \alpha .\cos x + \sin \alpha .\sin x =  - 1 \Leftrightarrow \cos (x - \alpha ) =  - 1\\ \Leftrightarrow x - \alpha  = \pi  + k2\pi  \Leftrightarrow x = \pi  + \alpha  + k2\pi ,k \in \mathbb{Z}.\end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6885

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON