YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tam giác OPQ có OP =7,2, OQ = 9,6, PQ =12. Tìm số đo các góc của tam giác

  • A. góc O = 60, P = 50, Q = 70
  • B. góc O = 70, P = 50, Q = 60
  • C. góc O = 90, P = 53, Q = 37
  • D. Một kết quả khác  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43122

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF