YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Rút gọn biểu thức sau: \(T=(1+cos\alpha )(1-cos\alpha )-tan^2\alpha +sin^2\alpha .tan^2\alpha\)

  • A. \(1\)
  • B. \(sin\alpha\)
  • C. \(cos\alpha\)
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(T=(1-cos^2\alpha )-tan^2\alpha (1-sin^2\alpha )=sin^2\alpha -tan^2.cos^2\alpha\)

  \(= sin^2\alpha -\frac{sin^2\alpha }{cos^2\alpha }.cos^2\alpha =sin^2\alpha -sin^2\alpha =0\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 583

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON