ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Tìm phát biểu sai 

  • A. Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường tại điểm đó
  • B. Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường WM=VM.q
  • C. Công của lực điện bằng độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường 
  • D. Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường không phụ thuộc điện tích q

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>