ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Có hai điện tích điểm q1 = 10-8 C và q2 = 4.10-8C đặt cách nhau r = 12cm. Tính điện thế của điện trường gây ra bởi hai điện tích trên tại điểm có cường độ điện trường bằng không. 

  • A. 6750 V 
  • B. 6500 V
  • C. 7560 V      
  • D. 6570 V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>