RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Đặt một điện tích điểm Q dương tại một điểm O. M và N là hai điểm nằm đối xứng với nhau ở hai bên điểm O. Di chuyển một điện tích điểm q dương từ M đến N theo một đường cong bất kì. Gọi AMN là công của lực điện trong dịch chuyển này. Chọn câu khẳng định đúng. 

  • A. AMN ≠ 0 và phụ thuộc vào đường dịch chuyển.
  • B. AMN  ≠ 0, không phụ thuộc vào đường dịch chuyển.
  • C. AMN = 0; không phụ thuộc vào đường dịch chuyển. 
  • D. Không thể xác định được AMN.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>