ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Thế năng của một êlectron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là –32.10-19J . Điện tích của êlectron là –e = -1,6.10-19C. Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu. 

  • A. +32V.   
  • B. –32V.  
  • C.  +20V.      
  • D. –20V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>