YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích q trong điện trường từ điểm M đến điểm N không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? 

  • A. Độ lớn của cường độ điện trường
  • B. Hình dạng đường đi từ điểm M đến điểm N
  • C. Điện tích q 
  • D.  Vị trí của điểm M và điểm N. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>