YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho bất phương trình:\(\left| {{x^2} + x + a} \right| + \left| {{x^2} - x + a} \right| \le 2x\)( 1). Khi đó khẳng định nào sau đây đúng nhất?

  • A. (1) có nghiệm khi \(a \le \frac{1}{4}\)
  • B. Mọi nghiệm của (1) đều không âm
  • C. ( 1) có nghiệm lớn hơn 1 khi a < 0.
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>