AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tim _____go fishing with his father when he was young.

  • A. used to
  • B. is used to
  • C. has used to
  • D. was used to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA