• Câu hỏi:

  Can you show me _______ the film in this camera?

  • A. how to change
  • B. how changing
  • C. how change
  • D. how you changed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC