AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành thí nghiệm: Dẫn luồng khí H2 đi qua ống thủy tinh chứa 20 gam bột CuO nung nóng ở 4000C, sau phản ứng thấy còn lại 16,8 gam chất rắn. Tính hiệu suất của phản ứng và nêu hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm trên. 

  Lời giải tham khảo:

  PTHH:   CuO(r)  + H2(k) → Cu(r) +  H2O(h)  

  Mol pư:    x                                        x

  Khối lượng chất rắn = (20 – 80x) + 64x  = 16,8 → x = 0.2

  → H% = 80%.                 

  - Hiện tượng bột CuO màu đen dần hóa đỏ (một phần lớn); Có hơi nước ngưng tụ làm mờ thành ống nghiệm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>