AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giả sử xảy ra phản ứng :   nMgO + mP2O5  →  F

  Biết rằng, trong F magie chiếm 21,6 % về khối lượng. Xác định công thức hóa học của F.

  Lời giải tham khảo:

  Xét 100 g F → m(Mg) = 21,6 gam → n(Mg) = n(MgO) = 21,6 : 24 = 0,9 mol.

  → m(P2O5) = 100 – 0,9. 40 = 64 gam → n(P2O5) = 64 : 12 = 0,45 mol.

  Vậy n(MgO) : n(P2O5) = 0,9 : 0,45 = 2 : 1

  2MgO + P2O5 → Mg2P2O7 (F)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>