AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một  nguyên tử R có tổng số hạt là 46. Trong đó  số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là14.

  a. Tính số hạt mỗi loại của nguyên tử R.

  b. Tính nguyên tử khối của R, coi mP = mn = 1,013 đvC.

  c. Tính khối lượng bằng gam của R, biết khối lượng của một nguyên tử Cacbon là 1,9926.10-23 gam.

  Lời giải tham khảo:

  a. 2p + n = 46; 2p – n = 14  

  b. p=e = 15; n = 16

  c. NTK (R) = (15+16). 1,013 = 31,403 đvC

  d. Vì 1 đvC = 1/12u; m = 5,2145. 10-23 g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>