AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một mẩu đá vôi (CaCO3) vào ống nghiệm chứa 10,0 ml dung dịch HCl 1,0M. Cứ sau 30 giây người ta đo thể tích CO2 thoát ra (đktc), được kết quả như sau

  Thời gian (giây) 0 30 60 90 120 150 180 200
  Thể tích khí CO2 (cm3) 0 30 52 78 80 88 91 91

  a. Kết quả đo ở thời điểm nào được nghi ngờ là sai lầm. Giải thích.

  b. Giải thích tại sao phản ứng dừng lại ở thời điểm 180 giây.

  c. Khoảng thời gian nào phản ứng xảy ra nhanh nhất. Có những biện pháp nào để phản ứng xảy ra nhanh hơn.

  d. Ở thí nghiệm trên, nếu thay 10,0 ml dung dịch HCl 1,0 M bằng10,0 ml dung dịch H2SO4 0,5M thì thể tích CO2 thoát ra trong các thời điểm có giống nhau không. Giải thích.

  Lời giải tham khảo:

  a. Ở thời điểm 90 giây: vận tốc TB Pư(3) = 0,867 cm3/giây > vận tốc TB Pư(2) = 0,733 cm3/giây. Trái ngược quy luật: Tốc độ phản ứng càng giảm khi lượng chất phản ứng càng ít               

  b. PTHH: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

   Nếu HCl pư hết: V(CO2) = 0,01. 1. (1/2). 22,4 = 0,112 lít = 112 cm3 > V(CO2 thực tế) suy ra: HCl dư, có nghĩa phản ứng dừng do mẩu CaCO3 pư hết.     

  c. Phản ứng xảy ra nhanh nhất ở 60 giây đầu tiên;

  Để pư xảy ra nhanh hơn: Tán nhỏ mẩu CaCO3 để tăng diện tích tiếp xúc hoặc đun nóng 

  d. Không giống nhau vì:   CaCO3 + H2SO4  → CaSO4(ít tan) + CO2 + H2O

  CaSO4 tạo ra ít tan, bám vào mẩu đá vôi ngăn cản sự va chạm (tiếp xúc) của H2SO4 với CaCO3. Phản ứng xảy ra chậm dần rồi dừng lại.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>