AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thêm 3,0 gam MnO2 vào 197 gam hỗn hợp muối KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn nặng 152 gam. Tính % về khối lượng của các chất trong hỗn hợp muối đã dùng. 

  Lời giải tham khảo:

  PTHH:            2KClO3 → 2KCl + 3O2  

  (MnO2 có vai trò xúc tác, còn nguyên sau phản ứng).     

  Theo ĐLBTKL: khối lượng O2 = (3+ 197) – 152 = 48 gam;

  Số mol oxi = 48 : 32 = 1,5 mol.           

  Theo PTHH n(KClO3) = (2:3). n(O2) = 1 mol

  m(KClO3) = 122.5g tương đương 62,18%   

  m(KCl) = 197 – 122,5 = 74,5g tương đương 37,82%.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>