AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 5,5 gam hỗn hợp gồm Al và Fe bằng dung dịch HCl 14,6 % vừa đủ thu được 4,48 lít khí H2 (đo ở đktc). Tính nồng độ % các muối có trong dung dịch sau phản ứng.  

  Lời giải tham khảo:

  PTHH:       2Al + 6HCl  → 2AlCl3 + 3H2   

      Mol:          x                        x      1,5x

                      Fe + 2HCl  →  FeCl2 + H2

      Mol:           y                        y        y                       

  Ta có: 27x + 56y = 5,5; 1,5x + y = 4,48 : 22,4 = 0,1; y = 0,05.          

   n(HCl) = 2n(H2) = 0,4; m(HCl) =0,4. 36,5 = 14,6 gam; m(ddHCl)= 100 gam.

   m(dd Sau Pư) = 5,5 + 100 – 0,2.2 = 105,1 gam  

  C% (AlCl3) = 12,7%; C% (FeCl2) = 6,04%.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>