AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a. Cho bảng sau:

  1 2 3 4 5 6
  N2 KOH SO3 NaCl HCl Ag
  O2 Cu(OH)2 CO2 Ca3(PO4)2 H2SO4 Na
  O3 Al(OH)3 SiO2 K2SO4 H3PO4 Ba

  Hãy điền các cụm từ thích hợp vào các vị trí (1) đến (6) trong bảng trên.

  b. Sự cháy của một chất trong không khí và trong oxi có gì giống nhau và khác nhau. Giải thích tại sao lại có sự khác nhau đó.

  Lời giải tham khảo:

  a. 1): Đơn chất phi kim; (2): Bazơ; (3): Oxit axit; (4): Muối; (5): Axit; (6): đơn chất kim loại

  b. - Bản chất giống nhau, đó là sự oxi hóa

  - Khác nhau: Sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn, tạo nhiệt độ thấp hơn khi cháy trong oxi.

  Giải thích: vì trong không khí, thể tích khí nitơ gấp 4 lần thể tích khí oxi, diện tích tiếp xúc của chất cháy với các phân tử oxi ít hơn nhiều lần nên sự cháy diễn ra chậm hơn. Một phần nhiệt bị tiêu hao để đốt nóng khí nitơ nên nhiệt độ đạt được thấp hơn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>